Cvećara Leptir  svojim potrošačima pruža uslugu besplatne dostave cveća za uže područje Beograda, za gotove cvetne aranžmane sa sajta poručene putem online kupovine, čija cena prelazi iznos od 5000dinara.

Isporuke vršimo od 08:00 do 22:00 časova. Isporuka će biti procesurana najranije 12 sati nakon poručivanja.

NAJPOUZDANIJA ISPORUKA CVEĆA:

Cvećara „Leptir“ će naručeni aranžman isporučiti na tačnu adresu vodeći računa da se ispoštuje željeno vreme isporuke. Cvećara „Leptir” zadržava pravo da cveće može isporučiti do 30 min. pre i do 30 min. posle željenog vremena naručioca.

IZVRŠENJE DOSTAVE:

Cvećara ,,Leptir” će se maksimalno potruditi da izvrši dostavu cveća, no u dole navedenim

situacijama i ako se ne izvrši , dostava će se smatrati izvršenom:

– ako osoba kojoj se cveće šalje odbija da primi cvetni aranžman

– ako adresa i podaci o primaocu nisu tačni

– ako primalac nije na navedenoj adresi u vreme naznačeno za dostavu a eventualna prisutna lica

(sustanari, komšije, kolege, rodbina) odbijaju da prime cveće

Viša sila kojom je cvećara stavljena u situaciju da nije u mogućnosti da izvrši dostavu.

U prva tri slučaja obaveštavamo naručioca o nastaloj situaciji.

Ukoliko u roku od 30 minuta ne možemo stupiti u kontakt sa naručiteljem, dostavu cveća ćemo smatrati izvršenom te naručitelj ukoliko želi može o sopstvenom trošku podići aranžman u roku od 24 sata od trenutka kada je obavešten sa naše strane.

Pogledajte naš izbor cveća, naručite online i uživajte u brzoj dostavi za područje Beograda.

Cvećara Leptir